ภายนอกอาคาร

ห้องพัก

ห้องพัก

โถงบันได้

ห้องพัก

ห้องน้ำ

โต๊ะทานอาหาร

บรรยากาศภายนอกอาคาร

บรรยากาศภายนอกอาคาร

โถงทางเดิน

ภายนอกอาคาร

ระเบียงส่วนตัว

ห้องมุมด้านหน้า

ห้องมุมด้านหน้า